Mister O’Lui in der Kakaotasse als 3-D Grafik

Projekt

Mister O’Lui GmbH

Projekt

Wiedenbrücker Schule Museum

»Das Jagdschloss« von Angela Schilling, Titel Leinen, Goldfolie

Projekt

Das Jagdschloss

Silence Aircraft GmbH Innen, Detailaufnahme

Projekt

Silence Aircraft GmbH

Fotodesign Beispiel Goldschmied

Projekt

Christian Heinze